KURUCU ÜYELER
Hüseyin Şenol
Halil Öztürk
Nuri Gök
Zafer Erman
Sait Akkaş
Kadir Erdem
Levent Önder
Halil Özgüven
Mehmet Cankara
Şehömer Akın
Arif Güngör
Mehmet Orhan
Erdoğan Kurt