YÖNETİM KURULU
1- Nuri GÖK  (Başkan)            
2- Mehmet TURGUT (Bşk Yrd.)   
3- Sait AKKAŞ  (Sayman)        
4- Taner Çelik (Sekreter)  
5- Şirin Karadeniz  (Üye)