YÖNETİM KURULU
1- Nuri GÖK  (Başkan)            
2- Şeh Ömer AKIN (Bşk Yrd.)   
3- Sait AKKAŞ  (Sayman)        
4- Zeynep ŞAKAR  (Sekreter)   
5- Yavuz ALTINSOY  (Üye)