YÖNETİM KURULU
1- Nuri GÖK  (Başkan)            
2- Yavuz ALTINSOY (Bşk Yrd.)   
3- Sait AKKAŞ  (Sayman)        
4- Zeynep ŞAKAR  (Sekreter)   
5- Şehömer AKIN   (Üye)